DM Traditionellt mete 2003

DM i traditionellt mete, totalsammanställning

PL Namn Klubb Torsjön Tiken Trummen Totalt
HS                  
1 Göran Gustavsson  Forellen 1 1806 4 454 1 3198 2
2 Claes Pedersen Forellen 4 382 1 1825 5 1960 5
3 Hans Olsson Forellen 7 0 3 780 2 3055 5
4 Anders Gustavsson Forellen 2 1136 5 383 6 1922 7 83,89%
5 Bengt Gustavsson Forellen 5 310 2 833 7 1833 7 62,80%
6 Anders Karlsson Spöfolket 6 212 3 2453 9
7 Håkan Ottosson Ingelstad 3 925
8 Staffan Gustavsson Forellen 4 2453
9 Mikael Jeanson Firren 6 236
HV
1 Rolf Karlsson Forellen 1 1408 1 1581 3 1490 2
2 Jan Olsson Fenan 4 436 3 881 1 3210 4
3 Mats Olsson Forellen 6 232 2 1242 4 1478 6 124,59%
4 Inge Adamsson Firren 2 1058 4 576 6 111,57%
5 Stefan Ahl  Spöfolket 7 112 6 251 2 2526 8
6 Våge Vibeck Ingelstad 3 872 7 176 10
7 Knut Linander Ingelstad 5 240 5 328 10
8 Sven Erik Hansen Forellen 8 38 8 99 5 1326 13
ÄHV
1 Allan Karlsson Borren 1 1282 4 726 1 3713 2
2 Olof Nordgren Forellen 3 717 2 801 2 1476 4
3 Valle Gustavsson Fenan 6 162 1 857 6 855 7
4 Arne Mattsson Borren 9 107 3 759 4 1383 7
5 Sten Nordström Fenan 8 130 7 407 3 1445 10
6 Ove Johansson Forellen 10 0 5 690 5 1219 10
7 Penti Kinnunen Fenan 4 191 8 0 12
8 Rune Olofsson  Borren 7 139 6 431 7 512 13
9 Nils Johansson Möller Borren 2 811
10 Ivar Evaldsson Spöfolket 5 173
D
1 Ingerid Ahl Forellen 1 188 1 591 1 5101 2
1 Karin Lund-Hansen Forellen 2 110 2 357 2 1755 4
DV 
1 Gunnel Karlsson Forellen 1 133 1 69 1 2488 2
ÄDV
1 Lisbet Nordström Fenan 1 253 1 1066 2 990 2
2 Ursula Olofsson Borren 2 75 2 834 1 1421 3
3 Svana Gustavsson Fenan 3 30 3 411 3 576 6
YHJ
1 David Bergström Borren 1 1309
2 Benjamin Kainz Firren 2 285
3 Johannes Karlsson Borren 3 75
4 Tim Jonsson Spöfolket 4 48
5 Mattias Karlsson Spöfolket 5 0

Tillbaka