Tävlingskalender

DatumTävlingPlatsArr.InformationTele 
Januari 
1/1 TisTävlingsprogram 2019
[Dokument]
27/1 SönDM 1 pimpelSörabysjön, Rottne
[Dokument]
Februari 
3/2 SönDM 2 pimpelLädjasjön
[Dokument]
10/2 SönDM 3 pimpelHelgasjön, Kronobergs slottsruin
[Dokument]
Mars 
16/3 LörSM pimpelLuleå
[Dokument]
26/3 TisÅrsmöte
[Dokument]

 

skriv ut

 


 

DM SERIEN I PIMPEL ÄR RULLANDE DVS. DEN SKJUTS FRAMÅT 1 VECKA I STÖTEN OM VI INTE KAN KÖRA TÄVLINGARNA P.G.A DÅLIGA ISAR.

 

Vi KÖR 4 deltävlingar. Lagtävling varje gång. Startavgiften för lag SLOPAS. ENDAST MEDALJER ( Lagmedlemmar kan bytas och ersättas. Det är klubben som tävlar med ett eller flera lag. Exempel Ingelstad HV lag 1 och Ingelstad HV lag 2)

 

ALLA LAG SKA VARA MAX 3 DELTAGARE FRÅN OCH MED 2017.

 

Kan vi inte genomföra 4 deltävlingar så räknas enligt följande:

1 deltävling  = 1 tävling räknas

2 deltävlingar = 2 tävlingar räknas

3 deltävlingar = 2 bästa tävlingarna räknas

4 deltävlingar = 3 bästa tävlingarna räknas.

 

Startavgifter 2018: 

120:- /STARTANDE  HS,DS,HV,DV,ÄHV och ÄDV

60:- ÄHJ och ÄDJ och 20:-  YHJ och YDJ

Lag 0:- HS, HV, ÄHV ,DS, DV, ÄDV / ÄHJ /  ÄDJ /  YHJ/   YDJ

 

25% KVALIFICERAR SIG TILL SM i de olika klasserna, minst 3 om det finns 3 startande. Dock fler i juniorklasserna som innan.

 

NY PROVA PÅ KLASS FINNS FÖR UNGDOMAR OCH ANDRA. MEDLEMSKAP I

FÖRBUNDET FODRAS EJ. KOM OCH PROVA.

 

OBS !! Tävlande får inte ha fiskat på Tävlingsvattnet senare än 5 dagar innan vid DM tävling.

All mäskning är förbjudet.

Se vidare pimpelregler under Tävlingsregler både på Förbundets hemsida och tilläggen på vår hemsida.

 

RING ALLTID FISKEPETTER 073-8217770 FÖR SENASTE INFORMATION INNAN DU ÅKER TILL TÄVLINGEN

 

 

Tävlingsstyrelsen 2017

ADM. Distr.tävlingsledare: Roger Dahlfors Sjöbolsvägen 22 36044 Ingelstad 076-8387575
Tävl. Pimpel: Håkan Ottosson Parkvägen 11 360 44 Ingelstad 0470-383 06

Tävl. Trad mete: Claes Pedersen Toftasjövägen 90 35249 Växjö 0470-28947 mobil070-9990443
Tävl. I.mete : Jörgen Svensson Brogatan 17 341 39 LJUNGBY Tel: 0372-84003 Mob. 0702-569890

Tävl. Trolling Vilande

 

OBS !!Tävlande får inte ha fiskat på Tävlingsvattnet senare än 5 dagar innan vid DM tävling.

All mäskning är förbjudet.

SE vidare pimpelregler under Tävlingsregler både på Förbundets hemsida och tilläggen på vår hemsida se även nedan.

 

RING ALLTID FISKEFRIDA 073-8217770 FÖR SENASTE INFORMATION INNAN DU ÅKER TILL TÄVLINGEN

 

Startavgifter Kronobergsdistriktet 2017

 

Klassindelningar DM PIMPEL OCH T-METE

Individuellt

Lag

Yngre herrjunior och damjuniorer   -t o m 15 år

20 kr

60 kr (max 3/lag)

Äldre herrjunior och damjuniorer    -fr.o.m det året de fyller 16 år.

50 kr

150 kr
(max 3/lag)

Senior Herr o Dam  -fr o m det året de fyller 20 år

100 kr

300 kr
(Max 3/lag)

Veteran Herr o Dam -fr o m det året de fyller 56 år

100 kr

300 kr
(Max 3/lag)

Äldre Herr och Damveteran -fr o m det året de fyller 70 år

 

100 kr

300 kr
(Max 3/lag)

 

 

 

 

INDIVIDUELLT

Vid 1:a DM tas 40:- / startande bort,  till Sanktionsavgift Förbundet (10:-) Medaljer Distriktet 10:- samt 20:- till arrangerande Förening. Resterande överskottet till priser.

Vid DM tävling 2 – 4 tas 35 :- / startande bort , till Sanktionsavgift Förbundet (5:-) Medaljer Distriktet 10:- samt 20:- till arrangerande Förening. Resterande (60:-) överskott till priser.

För äldre juniorer herr och dam, tas 20:-/deltagare bort första DM (Förbundet 10:- och arrangören 10:-) och 15:-/deltagare 2:a – 4:e DM. (Förbundet 5:- och arrangören 10:-)
Yngre juniorer skall ha Varupriser (alt. Presentkort) ordnas av arrangören.


LAG.
Lagstartavgiften betalas när laget tävlar sin första tävling. Medlemmar i ett lag kan bytas eller ersättas vid olika tävlingar. Det är lagnamnet som tävlar.

Från Startavgiften tas 40:-/ lagmedlem bort till Sanktionsavgift Förbundet och Medaljer Distriktet.  Resterande 60:- /lagmedlem går till lagpris (pengar eller pokal) segrande lag respektive klass efter alla deltävlingarna genomförts.

Yngre juniorer SKALL HA VARUPRISER

Eventuell extraavgift (10-20 kr) kan tas ut när oförutsedda händelser sker(snöröjning,parkeringsavgift, etc.)

 

Checklista för tävlingsledare

 

Efter tävling skall resultatlista ifyllas (enligt mall på hemsidan) 

Resultatmall individuellt

Resultatmall lag

och mejlas till rogerdahlfors@yahoo.se samt till webmaster@sportfiskarna-kronoberg.se   

 

Resultatlistan skall mejlas snarast efter tävlingen.

 

Adm.Distriktstävlingsledare

Roger Dahlfors

076-8387575

 

rogerdahlfors@yahoo.se

Ansvarig för telefonsvararen

Jeanette Fick

0476-152 05

076-8454508

nettis28@hotmail.com

Sektionsledare Pimpel

Håkan Ottosson

0470-38306

070-5657388

hakan.ottosson@vaxjo.se

Sektionsledare Mete

Claes Pedersen

0470-28947

070-9990443

claes.pedesen@bredband.net

Sektionsledare I-Mete

Jörgen Svensson

0372-84003

0702-569890

 

Sektionsledare Trolling

Vilande gren

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg i Tävlingsreglerna gäller Sportfiskarna Kronoberg 2017.
(antagna och modifierade efterhand från 2010.)

 

Allmänna regler
För att få delta i distriktets tävlingar måste du vara medlem i sportfiskarna.
Medlemsnummer skall fyllas i på startkortet och medlemskort skall visas upp.
Startkort skall lämnas in av alla deltagare.
All fångad fisk skall omedelbart avlivas.
Startplatsen skall vara bemannad under hela tävlingen med telefon och förbandslåda.
Knatteklass skall finnas.
Telefon får användas under tävling.
Efter tävling skall resultatlista ifyllas (enligt utdelad mall på hemsidan) och mejlas till Dist.tävlingsledaren rogerdahlfors@yahoo.se och webmaster@sportfiskarna-kronoberg.se
Resultatlistan skall mejlas så snart som möjligt helst under samma kväll.
Därefter läggs resultatlistan ut på hemsidan och skickas till klubbar och privatpersoner som anmält intresse
av att få den som e-post.

 

Traditionellt mete Tillägg i tävlingsreglerna.
Stövel under knähöjd får användas alternativt skall en tejpremsa fästas 50 cm upp på stövelskaftet
Man får ej ha upptacklade spön vid utgång.
Avstånd mellan fiskande bör vara minst 8 meter men kan minskas till 5 vid platsbrist
Endast mask, maggot och majs är tillåtna beten

Kalenderåret 1/1 – 31/12 gäller som Kvalificeringstid.

 

 

23. Ansökan om tävlingslättnader

 

Det som tidigare refererats till som handikappkort skall framöver kort och gott betecknas som lättnader i tävlingsfisket. Ansöka gällande lättnaderna skall initialt göras och godkännas av respektive distriktstävlingsledare. När distriktstävlingsledaren är informerad och underlagen för lättnaderna är påskrivna av nämnda person så ska underlaget åtföljt av ett läkarutlåtande som stärker behovet skickas till Sportfiskarnas kansli för vidare behandling. Lättnadskortet utfärdas och administreras av Sportfiskarnas tävlingsverksamhet. Kortet gäller på alla av sportfiskarna sanktionerade tävlingar. Lättnadskortet är endast giltigt tillsammans med och mot uppvisande av ett giltigt medlemskort i Sportfiskarna. Missbruk av de lättander som beviljats kan medför att kortet dras in.
Tävlingslättnadskort kan enbart sökas för kroniska besvär.


De lättnader som idag 2017 är ansökningsbara är:
1. Förlängd gångtid. Förlängd gångtid ger den aktive 15 minuters extra ut och ingångstid.
2. Spark. Sparken skall framföras i gångtakt under hela tävlingstiden inkluderat ut och ingångstid.
3. ElBorr. Elborr gäller enbart användande av batteridriven elborr/skruvdragare med adapter till isborren.
4. Håvhjälp. Med förtydligande om att den håvande medhjälparen måste befinna sig i direkt närhet till den fiskande vid håvningstillfället. Håvhjälpen ordnas och anmäls av den fiskande.
5. Hjälp vid avlivning av fisk. Med tillägget att den fiskande inte får återuppta sitt fiske innan medhjälparen har avlivat fisken. Hjälparen ordnas och anmäls av den fiskande.
6. Borrhjälp. Med förtydligande om att medhjälparen INTE får borra hål åt den fiskande under tiden när den tävlande själv fiskar. Borrhjälpen ordnas och anmäls av den fiskande.
7. Bärhjälp. Med tillägget om att den tävlande själv måste ansvara för att ha en assistent. Detta åligger inte arrangören.

OBS! Ett tillägg till de generella förutsättningarna är att det INTE är upp till arrangören att stå för transport eller hjälp med personer till ovan nämnda lättnader. Detta är något arrangören kan besluta sig för att bistå med som ren service men är inget krav.
Underlag för ansökan finns på sportfiskarnas hemsida under tävling.

 

 

 

RING ALLTID FISKEFRIDA 073-8217770 FÖR SENASTE INFORMATION INNAN DU ÅKER TILL TÄVLINGEN

 


Ladda hem tävlingsprogrammet 2018 som .PDF fil här!

Ladda hem tävlingsregler 2017 som .PDF fil här!

Ladda hem ansökningsblankett för handikappkort