Distriktsinformation


Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell och politiskt obunden organisation. Vårt främsta mål är att det ska finnas ett bra fiske i friska och rena vatten med friska fiskbestånd samt tillvarata sportfiskets intressen utifrån parollen:
FRISK FISK I FRISKA VATTEN
Tillsammans blir vi starka. Tillsammans kan vi värna fiskbestånd och miljö. 

Kronobergsdistriktet är ganska litet i jämförelse med t.ex. Stockholms- och Göteborgsdistrikten. Vi är för närvarande runt 600 direktanslutna medlemmar 
samt ca 250 ytterligare i våra 8 anslutna klubbar.

I sportfiskets olika delmoment kan vi mötas, vi som har samma intresse.
Alla som är intresserade av sportfiske borde tillhöra en sportfiskeorganisation.
Enklaste vägen till aktivt deltagande gör du via någon lokal fiskeklubb.
Ju fler vi blir desto starkare blir vi.
 

Information och kommunikation

Som medlem i Kronobergsdistriktet får ni regelbunden information om aktuella aktiviteter, utbildningar, möten, tävlingar mm. genom vår hemsida och via vår telefonsvarare samt att du kan kommunicera med styrelsen via e-mail och telefon. Telefonnummer och adresser finner du under fliken adresser.
Tycker man som medlem, att något inom distriktets verksamhet kan förbättras, skickar du ett
e-mail till:
info@sportfiskarna-kronoberg.se . Styrelsen tar upp ditt förslag och svarar dig så fort vi haft möte och kunna diskutera frågan. Vissa frågor kan behöva tas upp på årsmötet.

 Utbildning

Vi försöker anordna utbildningar anpassade efter medlemmarnas önskemål.
Önskemålen inkommer via våra klubbledaremöten eller via förslag från medlemmar/klubbar.
Vi samarbetar här med Studiefrämjandet som är vårt studieförbund.
 

Tävlingssektionen

Vi anordnar DM i följande grenar inom distriktet:

Vi arrangerar en specimentävling, där pris delas ut för bästa individuella prestationer, samt till bästa klubblag. Inbjudningar och resultatlistor finns att läsa på vår hemsida. Vi arrangerar vart 3:e år rullande Sydträffen i pimpel ihop med Blekinge och Skåne samt Smålandsmästerskapet både mete och pimpel ihop med Kalmar och Jönköping.
Tävlingsledarna träffas för bestämmande av datum och ev. lokala regler en eller två
gånger per år.
 

 


Ungdomssektionen/Ungdomsverksamhet

Distriktets ungdomsråd är för närvarande vilande och ungdomsverksamheten bedrivs i respektive klubbar. Distriktet är öppet för att starta ungdomsverksamhet exempelvis lägerverksamhet om ledarefrågan kan lösas. Klubbar som vill hjälpa till med distriktsläger kontakta styrelsen.
Distriktet har viss utrustning som kan lånas av klubbarna för ungdomsverksamhet, exempelvis Flugbindningslådan.
Klassdraget arrangeras av flera klubbar ihop med förbundet.
 

 

Fiske- och miljövårdsombud

Fiske- och miljövårdsombudets uppgift är att samarbeta med distriktets klubbar, fiskevårdsområden och Länsstyrelsen samt att deltaga vid träffar, konferenser mm som berör fiskevård och miljövård. Vi ska framföra sportfiskarnas i distriktets åsikter och försöka påverka fiskevårdsområden och länsstyrelsen att agera på ett med Sportfiskarna förenligt sätt.